Wie zoeken wij

Wij zoeken enthousiaste, actieve 55-plussers om bij ons te komen wonen.
U kunt worden ingeschreven bij een leeftijd tussen 55 en uiterlijk 75 jaar.
Voor 2022 gelden de volgende inkomensgrenzen om te kunnen worden ingeschreven;
Een klein deel van de woningen kunnen worden toegewezen als wordt voldaan aan de volgende inkomensgrenzen;
Alleenstaand,
tot AOW-leeftijd;
Bruto inkomen;
t/m € 24.075,00
Alleenstaand,
boven AOW-leeftijd;
Bruto inkomen;
t/m € 23.975,00
Echtpaar,
beide nog geen AOW-leeftijd;
Gezamenlijk Bruto inkomen;
t/m € 32.675,00
Echtpaar,
één of beide boven AOW-leeftijd;
Gezamenlijk Bruto inkomen;
t/m € 32.550,00
Een ander (groter) deel van de woningen kunnen worden toegewezen als wordt voldaan aan de volgende inkomensgrenzen;
Alleenstaand,
tot AOW-leeftijd;
Bruto inkomen;
vanaf € 24.076,00 t/m € 40.765,00
Alleenstaande,
boven AOW-leeftijd;
Bruto inkomen;
vanaf € 23.976,00 t/m € 40.765,00
Echtpaar,
beide tot AOW-leeftijd;
Gezamenlijk Bruto inkomen;
vanaf € 32.676,00 t/m € 45.014,00
Echtpaar,
één of beide boven AOW-leeftijd;
Gezamenlijk Bruto inkomen;
vanaf € 32.551,00 t/m € 45.014,00
Heeft u interesse om voor een woning in de "Kreilerburcht" in aanmerking te komen en voldoet u aan bovengenoemde voorwaarden,
klik dan hieronder op de knop om een inschrijfformulier te downloaden.
Print dit formulier uit, vul het in en stuur dit formulier naar het aangegeven adres van de vereniging.
Na ontvangst van het formulier neemt één van de leden van de introductiecommissie telefonisch contact op voor verdere afspraken.