Omgeving

Tegenover de Kreilerburcht bevindt zich winkelcentrum Keizerswaard.
Meer dan 70 winkels onder één dak, waaronder 4 supermarkten.

Winkelcentrum Keizerswaard. Tegenover de "Kreilerburcht"

Winkelcentrum Keizerswaard

In de directe omgeving zijn veel waterpartijen en op loopafstand bevindt zich het wandelpark "De twee heuvels"

Wandelpark "De twee heuvels"

Waterpartijen in de omgeving

In de directe nabijheid bevindt zich het bus- en tramstation, vanwaar vervoer naar alle richtingen.

In ± 15 minuten met de bus naar het Zuidplein.

In ± 20 minuten met de tram naar het Centrum.

Bus- tramstation