Hoe het begon.

Ontstaan van de vereniging A.W.D.O.
Eind jaren 70 ontstonden in Nederland initiatieven van ouderen, die gedurende hun derde levensfase met andere ouderen actief en zinvol, gezond en gezellig, zelfstandig maar niet alleen, in een woongemeenschap willen leven.
Veel van die initiatieven zijn aanvankelijk gestrand op hindernissen, die zich voordoen in vrijwel elke fase van het plannen maken.
Slechts enkele woongroepen worstelden moeizaam verder op weg naar hun ideaal:
een woongemeenschap van ouderen.
Mevrouw Alie Hartskeerl van der Flier heeft samen met een aantal enthousiastelingen de kar getrokken en alles in het werk gesteld om haar ideaal te verwezenlijken.
Voordat de eerste paal de grond in ging moesten er vele voorbereidingen worden getroffen, zoals een beleidsplan maken, een rechtsvorm kiezen, wensenpakket vaststellen, locatie zoeken en nog veel meer.
Dit alles heeft plaatsgevonden van 1987 tot 1992.
De vereniging "Anders Wonen Door Ouderen" (A.W.D.O.) is opgericht op 10 maart 1989 door mevrouw Alie Hartskeerl van der Flier en de heer Hendrik Blom.
Het doel was een woonproject in Rotterdam-IJsselmonde te realiseren.
Personen van 55 jaar en ouder zouden de gelegenheid worden geboden om, onder meer door aanwezigheid van gemeenschappelijke voorzieningen, te wonen op een andere wijze dan in de voor ouderen conventionele vorm.

Alie Hartskeerl van der Flier

Woongebouw "Kreilerburcht". Hoek Groeninx van Zoelenlaan / Kreileroord

De bouw

Na alle voorbereidingen werd op 13 januari 1992 de eerste paal geslagen voor het door Architect Wytze Patijn ontworpen woongebouw.
Tijdens het bouwproces werd het project tweemaal onderscheiden.
MUWI Rotterdam, de aannemer, ontving van de provincie Zuid-Holland een onderscheiding voor milieuvriendelijk bouwen.
Stichting Seniorenhuisvesting Rotterdam, de opdrachtgever, kreeg door de dienst Bouw- en Woningtoezicht de bouwkwaliteitsprijs 1992 uitgereikt.

De opening

Op 10 maart 1993 is het woongebouw op feestelijke wijze officieel geopend.
Ter gelegenheid hiervan heeft de heer J.W. van de Schalk, toenmalig wethouder van Volksgezondheid en Maatschappelijke Dienstverlening, een kunstwerk onthuld.
Het beeld “twee meeuwen met vis” is gemaakt door Evert de Hartog.